„Jedinečný kulturní a historický festival
na Velké šanci v Mostech u Jablunkova“
„Jedinečný kulturní a historický festival
na Velké šanci v Mostech u Jablunkova“
2024
Putování vybranců

Termín: 22. 6. 2024 od 10:00
Místo a start: opevnění Velká šance, Mosty u Jablunkova čp.1165
Vstupné: zdarma, vhodné pro rodiny s dětmi

VYBRANCI

Vybranci sloužili na Velké šanci a celých Jablunkovských šancích od 40. let 17. st. a takto pojmenováni byli podle nařízení těšínské kněžny Lukrécie Alžběty postavit = vybrat do zbraně každého šestého poddaného. Vybranci tvořili strážní oddíly, jež měly zabránit překročení hranic menšímu počtu nepřátel nebo také k vykonávání stavebních prací na opevněních.

PUTOVÁNÍ VYBRANCŮ

Vydejte se na turistický výlet plný historie! Na sobotu 22. června jsme pro vás připravili turisticko-historickou akci na trase bývalé zemské cesty mezi dvěma opevněními. Turistický výlet pro širokou veřejnost je plný historie a zaměřuje se na rodiny s většími dětmi.

Účast je individuální, výlet nebude mít společný start, účastníci vyrazí na výlet kdykoliv během dne. Registrace bude možná od 10:00 návrat do 16:00 hodiny.

Akce navazuje na povinnosti vybranců. Jednou z nich byl i pohyb mezi ostatními pevnostmi opevnění. Veřejnost bude putovat na 3 km vzdálenou Starou šanci, cestou narazí na historické vojenské hlídky, bude plnit úkoly, dovídat se zajímavosti.

Přijďte si zkusit, jak to tenkrát asi bylo…vydejte se pěšky z Velké šance na Starou šanci a zpět.
• Cestou určitě narazíte na dobovou hraniční kontrolu nebo rebelující uherské povstalce
• Zkusíte si „propašovat“ pytlík s vzácným kořením nebo tajné dokumenty a informace
• Na Staré šanci se můžete občerstvit například opékáním špekáčků (vezměte si s sebou)
• Po návratu na Velkou šanci vás čeká odměna

Pro pohodové absolvování výletu si rezervujte asi 3 hodiny.

Akce je realizována v rámci projektu „ŠANCEFEST – ZÁBAVNÉ POZNÁNÍ HISTORIE VELKÉ ŠANCE“, který je spolufinancován z dotačního programu Moravskoslezského kraje Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024, PPA 2024, č. smlouvy 00747/2024/RRC.