„Jedinečný kulturní a historický festival
na Velké šanci v Mostech u Jablunkova“
„Jedinečný kulturní a historický festival
na Velké šanci v Mostech u Jablunkova“
2024
Putování vybranců

Termín: 22. 6. 2024
Místo a start: opevnění Velká šance, Mosty u Jablunkova
Vstupné: zdarma

VYBRANCI

Vybranci sloužili na Velké šanci a celých Jablunkovských šancích od 40. let 17. st. a takto pojmenováni byli podle nařízení těšínské kněžny Lukrécie Alžběty postavit = vybrat do zbraně každého šestého poddaného. Vybranci tvořili strážní oddíly, jež měly zabránit překročení hranic menšímu počtu nepřátel nebo také k vykonávání stavebních prací na opevněních.

PUTOVÁNÍ VYBRANCŮ

Turistický výlet pro širokou veřejnost se zaměřením na rodiny s většími dětmi. Účast je individuální, výlet nebude mít společný start, účastníci vyrazí na výlet kdykoliv během dne. Registrace bude možná od 9:30, návrat do 16:00 hodiny.

Akce navazuje na povinnosti vybranců. Jednou z nich byl i pohyb mezi ostatními pevnostmi opevnění. Veřejnost bude putovat na 4 km vzdálenou Starou šanci, cestou narazí na historické vojenské hlídky, bude plnit úkoly, dovídat se zajímavosti. Součásti bude např. ukázka střelby z muškety nebo děla.
Pro pohodové absolvování výletu si rezervujte asi 3 hodiny.

Akce je realizována v rámci projektu „ŠANCEFEST – ZÁBAVNÉ POZNÁNÍ HISTORIE VELKÉ ŠANCE“, který je spolufinancován z dotačního programu Moravskoslezského kraje Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024, PPA 2024, č. smlouvy ……./2024/KPP.